فرزندان ما که قبل از ورود به مدرسه تمایل شدیدی به یادگرفتن داشتند ناگهان پس از ورود به مدرسه، علاقه خود را به یادگیری از دست می‌دهند و ما مجبور می‌شویم آن‌ها را برای یادگیری هل بدهیم. اینجا چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا مشکل از فرزندان ما است؟ یا این مشکل در نظام و شکل تعلیم و تربیت مدارس است؟ رویکرد مدرسه‌ای حکمت، در پاسخ به این دغدغه‌ها بر اساس پژوهشی که از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و کماکان ادامه دارد ایجاد شده است. این رویکرد باورهای ما را در مورد تعلیم‌و‌تربیت و مدرسه تغییر می‌دهد و محیط متفاوتی از تعلیم‌و‌تربیت را پیش روی ما قرار می‌دهد. مهمان این اپیزود جناب آقای سعید یغموری، مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی تعلیم‌وتربیت برهان هستند که عضو تیم اولیه اجرای رویکرد مدرسه‌ای حکمت بودند. با همدیگر تجربه‌شان را می‌شنویم.